Skip to content

Buruiană Teodor – “The Sensibility of Silence” / “Sensibilitatea tăcerii”

Starting from a printing technique related to the subject of marine life we developed the concept of the project, entitled Sensitivity of Silence, which brings into an independent space a meditative atmosphere and liberation from any accumulation of feelings or words that could not be said to anyone.

Pornind de la o tehnică de imprimare legată de subiectul vietăților marine am dezvoltat conceptul proiectului de diplomă, intitulat Sensibilitatea tăcerii, ce aduce într-un spațiu independent atmosfera meditativă și eliberare de orice cumul de sentimente sau cuvinte ce nu au putut fi spuse cuiva.

  • Buruiană Teodor
  • Teodor is a graduate of UAD Cluj-Napoca, faculty of Textile Arts-Textile Design. His most recent artistic activity consists of the Blue Biennial in Brașov (2019), the Etno Design Exhibition - Between Memesis and Expectation - 2nd edition (2020) and Medieval Echoes, Bistrita-Nasaud Museum Complex of Bistria-Nasaud (2020).

    Teodor este absolvent al UAD Cluj-Napoca, secția Arte textile-Design textil. Pe plan artistic a participat Bienala Albastră de la Brașov (2019), Expoziția Etno Design - Între memesis și așteptare - ediția a II-a (2020) și Ecouri medievale la Complexul muzeal Bistrița-Năsăud (2020).

  • https://www.instagram.com/buru_artist/

2 thoughts on “Buruiană Teodor – “The Sensibility of Silence” / “Sensibilitatea tăcerii””

  1. Pingback: digitizARTE.ro open call AWARDS - digitizArte

  2. Pingback: The digitizARTE.ro open call awards 8 winning proposals • feeder.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *