Skip to content

digitizArte open call entries – music

VOTE

Vote up to 3 sounds, in any order [digitizArte open call]

 • UNIVERSAL LANGUAGE Chapter I VA 002 (1%, 2 Votes)
 • Stricy - Stamina (8%, 15 Votes)
 • Stricy - Goodbye (9%, 17 Votes)
 • Stricy - Down the line (9%, 18 Votes)
 • solve..@..coagula - the speed of desire the horizon of the calculation industry (8%, 16 Votes)
 • Hiper.diy.A. – Rotek 2020 (2%, 3 Votes)
 • George Allen - The innerself trip (6%, 11 Votes)
 • Edelovic (42%, 83 Votes)
 • Demented Telefono (1%, 1 Votes)
 • Barbato & Nistor – Still Frustration (1%, 1 Votes)
 • Ava Vas – Changes for your life (7%, 14 Votes)
 • Anddie - Under (5%, 9 Votes)
 • Anddie - Lost in thinking (5%, 9 Votes)

Total Voters: 149

Loading ... Loading ...

[English below]

Descoperă apelul deschis pentru artiști și muzicieni lansat pe noua platformă, digitizarte.ro

Apelul deschis pentru contribuții sub formă de lucrări originale digitalizate, se adresează tinerelor și tinerilor creativi, invitați să auto-publice pe platformă lucrări care vor fi evaluate de un juriu impar compus din artiști, organizatori și parteneri și votate anonim de către public. 

Apelul deschis este organizat de Save or Cancel, cu susținere din partea AFCN și face parte din proiectul cultural “digitizArte“.

digitizArte își propune să devină o platformă interactivă online de auto-publicare, lansare și promovare pentru creativi, compuși din, dar fără a se limita la, artiști, arhitecți, designeri, graficieni și muzicieni.

📂 Citește regulamentul.

Calendar apel deschis digitizArte:

2 August 2021 – lansarea temei apelului deschis;
14 August – 1 Septembrie 2021, 23:59 – înscrieri pe website-ul proiectului;
2 – 3 Septembrie 2021 – verificarea administrativă, organizarea și publicarea înscrierilor pe pagina dedicată apelului, pentru a putea fi votate de public;
4 – 14 Septembrie 2021 – selecție: Premiile 1, 2 și 3 sunt selectate de către un juriu impar compus din artiști, alături de reprezentanți ai organizatorului și partenerilor de proiect, a cărui componență este făcută publică odată cu publicarea rezultatelor apelului deschis; 2 premii ale publicului sunt selectate prin vot public anonim online, pe platforma proiectului.
18 Septembrie 2021 – publicarea rezultatelor: anunțarea celor 8 contribuții premiate și publicarea unei galerii permanente virtuale, care expune lucrările participante.

Premii:

a. lucrări de artă vizuală, video și multimedia

Premiul 1 – 600 lei 
Premiul 2 – 500 lei 
Premiul 3 – 400 lei 
Premiul publicului – 300 lei

b. lucrări audio

Premiul 1 – 600 lei 
Premiul 2 – 500 lei 
Premiul 3 – 400 lei 
Premiul publicului – 300 lei

Participând la acest apel, aplicanții își asumă toată răspunderea pentru ideile prezentate, asigurându-se că răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și proprietate intelectuală.

Parteneri media: IglooZeppelinThe Institute, IQads, Assamblage, Revista Atelierul

Cofinanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale.


digitizArte grafica apel deschis

digitizArte open call for contributions: visual arts and music

Discover the open call for artists and musicians launched on the new platform, digitizarte.ro 

The open call for contributions in the form of original digitized works is addressed to young creative people, who are invited to self-publish on the platform works that will be evaluated by an odd jury composed of artists, organizers and partners and voted anonymously by the public.

The Open Call is organized by Save or Cancel, co-financed by AFCN, and is part of the cultural project “digitizArte”.

digitizArte aims to become an interactive online platform for self-publishing, launching and promoting for creatives, composed of, but not limited to, artists, architects, designers, graphic designers and musicians.

📂 Read the terms and conditions.

Open call calendar 

2 August 2021 –open call theme launch;
14 August – 1 September 2021, 23:59 – enrollments on the project platform;
2 – 3 September 2021 – administrative verification, organization and publication of entries on the page dedicated to the call, in order to be voted by the public;
4 – 14 September 2021 – selection: Prizes 1, 2 and 3 are selected by an odd jury composed of artists, together with representatives of the organizer and project partners, whose composition is made public once the results of the open call are published; 2 public awards are selected by anonymous public vote online, on the project platform;
18 September 2021 – publishing the results: announcing the 8 awarded contributions and publishing a permanent virtual gallery that exhibits the participating works.

Awards categories

a. visual, video & multimedia artworks

Award 1 – 600 lei 
Award 2 – 500 lei 
Award 3 – 400 lei 
The public award – 300 lei

b. audio works

Award 1 – 600 lei 
Award 2 – 500 lei 
Award 3 – 400 lei 
The public award – 300 lei

By participating in this call, applicants take full responsibility for the ideas presented, ensuring that they comply exactly with copyright and intellectual property laws.

Media partners: IglooZeppelin, The Institute, IQads, Assamblage, Revista Atelierul

Co-financed by AFCN

The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the program can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel

Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in the contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of the existing, through cultural, editorial, architecture and design projects.