Skip to content
Un nou apel deschis pentru intervenții artistice în cadrul programului Un-hidden Romania

Un nou apel deschis pentru intervenții artistice în cadrul programului Un-hidden Romania

[scroll or click here to read in English]

Artiștii sunt invitați să contribuie la regenerarea urbană prin artă participând la noul apel deschis pentru intervenții artistice în cadrul programului multianual Un-hidden Romania.

Propunerile vor răspunde cerințelor specifice fiecărui spațiu, așa cum sunt descrise în Regulamentul apelului deschis, și vor fi transmise în format digital, în perioada 5 – 15 Decembrie 2022, ora 23:59, completând formularul de participare publicat pe pagina dedicată apelului, https://un-hidden.ro/apel-deschis-street-art.

Selecția intervențiilor artistice câștigătoare este realizată de un juriu impar format din reprezentanți ai partenerilor de pogram – Școala Gimnazială Specială nr. 9, Romexpo SA, MNAC, reprezentanți ai organizatorului și artiști.

Participanții pot înscrie, în total, maximum trei propuneri în acest apel deschis, câte o propunere pentru fiecare dintre cele trei locuri vizate. Premiile nu sunt cumulative, astfel că un/o participant/ă poate câștiga un singur premiu, ca individ sau membru al unui grup. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.

Apelul deschis pentru intervenții artistice oferă oportunitatea realizării intervențiilor selectate, acordând trei premii în bani și buget de producție, în valoare totală de 11.400 lei (aproximativ 2.300 euro), cât și expunere în cadrul expoziției-concluzie a proiectului, în Mai 2023.

Calendar

 • 05 – 15 Decembrie 2022, ora 23:59 / perioadă de înscrieri
 • 16 – 19 Decembrie 2022 / perioadă de jurizare
 • 20 Decembrie 2022 / anunț rezultate și componență juriu
 • Martie 2023 / instalare intervenție câștigătoare A, la Școala Gimnazială Specială Nr. 9
 • Aprilie 2023 / instalare intervenție câștigătoare B, la Clădirea Atelierele Romexpo
 • Aprilie 2023 / instalare intervenție câștigătoare C, la Anexa MNAC (Muzeul Național de Artă Contemporană – București)
 • Mai 2023 / expunerea lucrărilor câștigătoare în cadrul expoziției-concluzie a proiectului

Alătură-te programului și experimentează muzica și arta vizuală care modelează spațiile publice.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Școala Gimnazială Specială Nr. 9RomexpoBiblioteca Metropolitană București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București), Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, Zile și NopțiLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan, Propagarta

Co-finanțat de AFCN
Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Un nou apel deschis pentru intervenții artistice în cadrul programului Un-hidden Romania

Open call for artistic interventions within the Un-hidden Romania programme

Artists are invited to contribute to urban regeneration through art by participating in the new open call for artistic interventions within the multiannual Un-hidden Romania programme.

Proposals will have to meet the specific requirements of each space, as described in the Terms of the open call, and will have to be submitted in digital format, between 5 and 15 December 2022, 23:59, by filling in the participation form published on the page dedicated to the call.

The selection of the winning artistic interventions will be made by an impartial jury made up of representatives of the programme partners – Școala Gimnazială Specială nr. 9, Romexpo SA, MNAC, representatives of the organiser and artists.

Participants may submit a maximum of three proposals in total to this open call, one proposal for each of the three targeted places. Prizes are not cumulative, so a participant can win only one prize, either as an individual or as part of a group. There is no fee for participating in this open call.

The open call for artistic interventions offers the opportunity to realise the selected interventions, awarding three cash prizes and a production budget, totalling 11.400 lei (approximately 2.300 euro), as well as an exposure in the project’s concluding exhibition in May 2023.

Calendar

 • 05 – 15 December 2022, ora 23:59 / registrations
 • 16 – 19 December 2022 / evaluation
 • 20 December 2022 / announcement of results and jury
 • March 2023 / installation of the winning intervention – A, at Școala Gimnazială Specială Nr. 9 (Special Secondary School no. 9)
 • April 2023 / installation of the winning intervention – B, at Atelierele Romexpo building
 • April 2023  / installation of the winning intervention – C, at MNAC Annex (Muzeul Național de Artă Contemporană – București)
 • May 2023 / displaying the winning works in the programme’s concluding exhibition

Join the programme and experience music and visual art shaping public spaces.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro/en/
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Școala Gimnazială Specială Nr. 9RomexpoBiblioteca Metropolitană București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București), Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Media Partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, Zile și NopțiLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan

The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *