Skip to content
Un-hidden Romania interview with Mister Thoms

Un-hidden Romania interview with Mister Thoms

[citește textul în română]

Two weeks ago we had the pleasure to meet Italian artist Mister Thoms in Bucharest, where he painted two new murals during our street art programme called Un-hidden Romania.

Here is a snippet of the interview we did with Mister Thoms after his visit:

Un-hidden Romania - Mister Thoms at Romexpo 2023

Un-hidden Romania: One of the most recurring subjects regarded the messages embedded by artists in their artworks, or their absence that can transform any work into decoration. Your mural painted at Romexpo, titled “Next stop: future”, depicts a few puppets who wear different uniforms running after a robot. What ideas and emotions would you like the viewer to experience while looking at this painting?

Un-hidden Romania - Mister Thoms at Romexpo 2023
Un-hidden Romania – Mister Thoms at Romexpo 2023

Mister Thoms: The basic idea was to represent the current society made up of various working and non-working figures, imagined as if they were in a race running after a robot, to symbolize the race that everyone makes to keep up, with the rapid evolution of the digital world. 

UHR: The second mural you painted, at Lente, is like your personal postcard from Bucharest to the viewer. You mixed pieces and elements that refer to certain moments you encountered while exploring Bucharest. Using only a few colours and characters combined with lettering, you managed to balance the composition and, at the same time, create a visual story. Can you describe some of the most interesting or funny moments you saw in the city and painted into the final work?

Un-hidden Romania - Mister Thoms at Lente 2023
Un-hidden Romania – Mister Thoms at Lente 2023

Mister Thoms: surely the time spent together with Andrei and Alex was the most fun 🙂 but I must say that I also enjoyed walking around the city, observing the various paradoxes and oddities, trying to make a synthesis in a symbolic and ironic key, I represented the ones that struck me the most, almost like a postcard. 🙂 

UHR: From what we can see, you are a bit workaholic. While you finished both murals quickly, creating engaging characters and stories and achieving complex details with plenty of effects, you still had time to sketch and work on other projects. Why do you consider your work important? How do you keep your focus and interest in art while constantly creating and expanding your style? 

Mister Thoms: Maybe because I don’t consider my job a “Work” but a fun! 🙂 There is a beautiful phrase by Confucius which reads: “Choose the job you love and you will never work, not even for a day in your whole life. I can confirm that it is since art is my passion and my vocation 🙂 

The constant lymph that nourishes me beyond the reality that surrounds me made up of human beings, nature and inexplicable phenomena is also and above all nourished by reading, I read a lot and I read everything, reading is an inexhaustible source for those who work with images like me, when I read it is as if I turn on the projector of my mind, visualizing images generated by the words themselves, it is here that I always find new fuel to keep my flame always well lit.

Read the interview in full length on the Un-hidden Romania website here.

Join the programme and experience the visual art that shapes public spaces.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro
Map: http://bit.ly/Un-hiddenRomania
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Un-hidden Romania is a multiannual urban regeneration programme imagined as a series of artistic interventions that aim to humanise public spaces in the country and promote their exploration through art.

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: Muzeul Național de Artă Contemporană (Bucharest)Școala Gimnazială Specială Nr. 9RomexpoBiblioteca Metropolitană București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (Bucharest)Lente (Bucharest), Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanta)Asociația Artipic (Iasi)

Media partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, Zile și NopțiLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista GolanPropagarta

Co-financed by AFCN
The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

[RO]

Un-hidden Romania - Mister Thoms at Romexpo 2023

Interviu Un-hidden Romania cu Mister Thoms

Salutare, Mister Thoms. A fost o experiență încântătoare să te întâlnim la București, unde ai pictat două noi picturi murale la Romexpo & Lente, în cadrul programului de street art Un-hidden Romania. Cu această ocazie, am petrecut câteva zile pe străzile Bucureștiului, schimbând idei despre artă, street art, graffiti, muzică și multe alte subiecte. Citește interviul extins cu domnul Thoms pentru a descoperi povestea care a urmat.

Un-hidden Romania: Unul dintre cele mai recurente subiecte a privit mesajele încorporate de artiști în operele lor de artă, sau absența lor care poate transforma orice lucrare în decor. Pictura ta murală realizată la Romexpo, intitulată “Următoarea oprire: viitorul”, înfățișează câteva marionete care poartă uniforme diferite alergând după un robot. Ce idei și emoții ai dori să experimenteze privitorul în timp ce privește această pictură?

Un-hidden Romania - Mister Thoms at Romexpo 2023

Mister Thoms: Ideea de bază a fost de a reprezenta societatea actuală formată din diverse figuri active și non-active, imaginate ca și cum ar fi într-o cursă alergând după un robot, pentru a simboliza cursa pe care o face toată lumea pentru a ține pasul, odată cu evoluția rapidă a lumii digitale.

UHR: Cea de-a doua pictură murală pe care ai realizat-o, la Lente, este ca o carte poștală personală din București pentru privitor. Ai amestecat fragmente și elemente care fac referire la anumite situații pe care le-ai întâlnit în timpul explorării Bucureștiului. Folosind doar câteva culori și caractere combinate cu litere, ai reușit să echilibrezi compoziția și, în același timp, să creezi o poveste vizuală. Poți descrie câteva dintre cele mai interesante sau amuzante momente pe care le-ai văzut în oraș și pe care le-ai pictat în lucrarea finală?

Un-hidden Romania - Mister Thoms at Lente 2023

Mister Thoms: Cu siguranță timpul petrecut împreună cu Andrei și Alex a fost cel mai distractiv 🙂 dar trebuie să spun că mi-a plăcut și să mă plimb prin oraș, observând diversele paradoxuri și ciudățenii, încercând să fac o sinteză în cheie simbolică și ironică, le-am reprezentat pe cele care m-au impresionat cel mai mult, aproape ca o carte poștală. 🙂

UHR: Din câte se vede, ești un pic workaholic. Deși ai terminat ambele picturi murale rapid, creând personaje și povești captivante și realizând detalii complexe cu o mulțime de efecte, ai avut totuși timp să schițezi și să lucrezi la alte proiecte. De ce consideri că munca ta este importantă? Cum îți păstrezi concentrarea și interesul pentru artă în timp ce creezi și îți extinzi constant stilul?

Mister Thoms: Poate pentru că nu consider că munca mea este o “Muncă”, ci o distracție! 🙂 Există o frază frumoasă a lui Confucius, care spune așa: “Nu este o muncă: “Alege meseria pe care o iubești și nu vei munci niciodată, nici măcar o zi în toată viața ta. Pot să confirm că așa este, deoarece arta este pasiunea și vocația mea. 🙂

Limfa constantă care mă hrănește dincolo de realitatea care mă înconjoară alcătuită din ființe umane, natură și fenomene inexplicabile se hrănește și și mai ales din lectură, citesc mult și citesc de toate, lectura este o sursă inepuizabilă pentru cei care lucrează cu imagini ca mine, când citesc e ca și cum aș porni proiectorul minții mele, vizualizând imagini generate de cuvintele însele, aici găsesc mereu combustibil nou pentru a-mi menține flacăra mereu bine aprinsă.

Citește interviul în întregime pe website-ul Un-hidden Romania aici.

Alătură-te programului și experimentează arta vizuală care modelează spațiile publice.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Hartă: http://bit.ly/Un-hiddenRomania
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Un-hidden Romania este un program multianual de regenerare urbană imaginat ca serie de intervenții artistice care au ca scop umanizarea spațiilor publice din țară, și promovarea explorării acestora prin artă.

Programul cultural este produs de Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) prin feeder.ro și co-finanțat de AFCN.

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Toate activitățile și produsele programului Un-hidden Romania sunt gratuite.

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Școala Gimnazială Specială Nr. 9RomexpoBiblioteca Metropolitană București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București), Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, Zile și NopțiLa pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista GolanPropagarta

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *