Skip to content
feeder.ro awards project by Save or Cancel 2023

feeder.ro awards project by Save or Cancel 2023

[citește textul în română]

Starting July 13th you are invited to participate with your best creations in the open call feeder.ro awards

feeder.ro is an interactive online launch pad for artists, musicians, creatives and cultural operators, continuing the work of discovering, promoting and connecting local talent undertaken since 2004. 

feeder.ro awards propose a series of annual awards, offered to honour and recognise artists whose work demonstrates a combination of skill, vision and commitment. feeder.ro awards is an outstanding exhibition space created in the virtual environment with the aim of promoting and evaluating the work of contemporary artists. In three open calls for street arttransdisciplinary projects and electronic music compositions, the public is encouraged to support their favourite artists to select three winning works in each category. In parallel, a jury of recognised artists will select 9 awards for excellence in the fields. 

“The feeder.ro awards project plans to create the premises for the exposure and recognition of the work of independent artists. On a broader level, the project contributes to increasing the general public’s appreciation for street arttransdisciplinary projects and electronic music compositions while establishing real connections by investigating possible multidisciplinary interactions.” – Cristina Popa and Andrei Racovițan, co-founders of Save or Cancel

Open calls will run from July to September 2023
1. Street art and interventions in public space (registration: 13 July – 13 August 2023)
2. Transdisciplinary projects (applications: 23 July – 19 August 2023)
3. Electronic music compositions (entries: 30 July – 25 August 2023)

To register, please visit https://www.feeder.ro/awards/

Combining the exhibition space with the virtual space, the platform will facilitate the exhibition of the winning proposals through online galleries. The project publishes the winning entries as an e-book, distributed free of charge. 

The cultural project is produced by the Save or Cancel team, composed of Cristina Popa and Andrei Racovițan, through feeder.ro and co-financed by AFCN.

The project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Media partners: Agenția de carteIglooIQadsLa pas prin BrașovLitera 9ModernismPropagartaRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

About Save or Cancel

Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects

logo feeder.ro awards shadow

[RO]

feeder.ro awards project by Save or Cancel 2023

Save or Cancel anunță noul proiect cultural “feeder.ro awards

Începând cu data de 13 Iulie ești invitat/ă să participi cu cele mai bune creații în cadrul apelurilor deschise feeder.ro awards

feeder.ro este o platformă interactivă online de lansare pentru artiști, muzicieni, creativi și operatori culturali continuând activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale întreprinsă încă din 2004. 

feeder.ro awards propune o serie de premii anuale, oferite pentru a onora și recunoaște artiștii a căror activitate demonstrează o combinație de aptitudini, viziune și implicare. feeder.ro awards este un spațiu de expunere remarcabil creat în mediul virtual, cu scopul de a promova și evalua lucrările artiștilor contemporani. În cadrul a trei apeluri deschise pentru street artproiecte transdisciplinare și compoziții muzică electronică, publicul este încurajat să își susțină artiștii preferați, pentru a selecta trei lucrări câștigătoare pentru fiecare categorie. În paralel, un juriu compus din artiști recunoscuți vor selecta 9 premii pentru excelență în domeniile vizate. 

„Proiectul feeder.ro awards are în plan să creeze premise pentru expunerea și recunoașterea activității artiștilor independenți. Pe un plan extins, proiectul contribuie la creșterea aprecierii publicului larg pentru street artproiecte transdisciplinare și compozițiimuzică electronică concomitent cu stabilirea de conexiuni reale prin investigarea interacțiunilor multidisciplinare posibile.” 

– Cristina Popa și Andrei Racovițan, co-fondatorii Save or Cancel

Apelurile deschise se vor desfășura în perioada Iulie – Septembrie 2023
1. Street art și intervenții în spațiul public (înscrieri: 13 Iulie – 13 August 2023)
2. Proiecte transdisciplinare (înscrieri: 23 Iulie – 19 August 2023)
3. Compoziții de muzică electronică (înscrieri: 30 Iulie – 25 August 2023)

Înscrierile vor avea loc pe platforma https://www.feeder.ro/awards/

Îmbinând spațiul expozițional cu cel virtual, platforma va facilita expunerea propunerilor câștigătoare prin realizarea unor galerii online. Proiectul publică lucrările premiate sub forma unui e-book, distribuit gratuit.

Proiectul cultural este produs de echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa și Andrei Racovițan, prin feeder.ro și co-finanțat de AFCN.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri media: Agenția de carteIglooIQadsLa pas prin BrașovLitera 9ModernismPropagartaRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

logo feeder.ro awards shadow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *