Skip to content
feeder.ro awards open call street art

feeder.ro awards – open call for street art and interventions

[citește textul în română]

feeder.ro awards – open call for street art and interventions in public space

Starting July 13th you are invited to participate with your best street art and public space interventions in the open call feeder.ro awards

The feeder.ro awards open call is open to any individual or group (team) of individuals. Participants can submit a maximum of 3 (three) proposals in this open call, which aims to select the most relevant artworks in public space, made between 2018 and 2023.

Open Call Calendar:
13 July 2023 – launch of the open call topic;
13 July – 13 August 2023, 23:59 – submissions on the project website;
14 – 18 August 2023 – administrative check, organisation and publication of entries on the dedicated call page for public voting;
18 August – 2 September 2023 – selection: anonymous public online voting on the www.feeder.ro/awards platform for 3 public awards;
3 September 2023 – publication of results: announcement of the 3 awards;
15 September 2023 – publication of a permanent virtual gallery showcasing the winning entries.

The public prizes are selected by an anonymous online public vote on the project platform.
Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)
Public prize -300 lei net (approx. 60 euro)
Public prize – 300 lei net (approx. 60 euro)

At the same time, the project team has compiled a shortlist of 60 artists active on the local scene, whose work will be evaluated by a jury of 3 esteemed artists, together with 2 representatives of the Save or Cancel organizer. As a result of the judging process, 3 artists will be awarded for their recent work. Publication of the results of the open call and judging will occur on 3 September 2023.

The cultural project is produced by the Save or Cancel team, composed of Cristina Popa and Andrei Racovițan, through feeder.ro and co-financed by AFCN.

The project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Media partners: Agenția de carteIglooIQadsLa pas prin BrașovLitera 9ModernismPropagartaRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

About Save or Cancel

Since 2009, Save or Cancel has been a medium for communicating and propagating arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects

[RO]

feeder.ro awards – apel deschis pentru street art și intervenții în spațiul public

Începând cu data de 13 Iulie ești invitat/ă să participi cu cele mai bune lucrări de street art și intervenții în spațiul public în cadrul apelului deschis feeder.ro awards

Apelul deschis feeder.ro awards este public, deschis către orice persoană fizică sau grup (echipă) de persoane fizice.Participanții pot înscrie maximum 3 (trei) propuneri în acest apel deschis, care are ca scop selecția celor mai relevante lucrări de artă în spațiul public, realizate în perioada 2018 – 2023.

Calendar apel deschis
13 Iulie 2023 – lansarea temei apelului deschis;
13 Iulie – 13 August 2023, 23:59 – înscrieri pe website-ul proiectului;
14 – 18 August 2023 – verificarea administrativă, organizarea și publicarea înscrierilor pe pagina dedicată apelului, pentru a putea fi votate de public;
18 August – 2 Septembrie 2023 – selecția: vot online public anonim pe platforma www.feeder.ro/awards pentru 3 premii ale publicului;
3 Septembrie 2023 – publicarea rezultatelor: anunțarea celor 3 premii;
15 Septembrie 2023 – publicarea unei galerii permanente virtuale, care expune lucrările premiate.

Premiile publicului sunt selectate prin vot public anonim online, pe platforma proiectului.
Premiul publicului – 300 lei net
Premiul publicului – 300 lei net
Premiul publicului – 300 lei net

Concomitent, echipa de proiect a alcătuit un shortlist de 60 de artiști activi pe scena locală, a căror activitate va fi evaluată de un juriu format din 3 artiști apreciați, alături de 2 reprezentanți ai organizatorului Save or Cancel. Ca urmare a procesului de jurizare, 3 artiști vor fi premiați pentru activitatea recentă. Publicarea rezultatelor apelului deschis și jurizării va avea loc în data de 3 Septembrie 2023.

Proiectul cultural este produs de echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa și Andrei Racovițan, prin feeder.ro și co-finanțat de AFCN.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri media: Agenția de carteIglooIQadsLa pas prin BrașovLitera 9ModernismPropagartaRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *