Skip to content
Romanian Street Art launches survey to shape the Open Call Theme for Artistic Interventions

Romanian Street Art launches survey to shape the Open Call Theme for Artistic Interventions

[Citește în română]

Romanian Street Art launches survey to shape the Open Call Theme for Artistic Interventions

Romanian Street Art, a cultural urban regeneration initiative, announces the launch of a survey aimed at gathering diverse perspectives to shape the themes for its upcoming open calls for artistic interventions. This innovative project, spearheaded by Save or Cancel in partnership with feeder.ro and supported by a network of artists, musicians, collaborators, and partners, aims to transform public spaces across Romania into vibrant hubs of creativity and community engagement.

The Romanian Street Art program comprises a series of 8 artistic interventions, 2 open calls, 5 creative art workshops, 4 guided tours, an album, a map, and an exhibition, all designed to humanise public spaces through the power of art. With art interventions planned in Brasov, Bucharest, Cluj-Napoca, and Iasi, as well as online, the program seeks to foster dialogue, inspire creativity, and address social and environmental issues.

Through Romanian Street Art, we reaffirm our belief in the transformative potential of art to redefine public spaces and inspire positive change,” said Cristina Popa, project coordinator. “This survey aims to engage with the community and gather insights into the social and environmental issues that matter most to them. By involving diverse voices in the development of our open call themes, we hope to create impactful artistic interventions that resonate with our audience and contribute to a more vibrant and inclusive urban environment.”

The survey invites participants to share their thoughts on street art and its role in addressing priority issues in Romania. By providing feedback on topics that deserve attention in public spaces, participants will play a crucial role in shaping the direction of the program. The survey is open to everyone interested in the intersection of art, community, and urban regeneration.

We invite individuals from all walks of life to join us in this collaborative effort to harness the power of art for social change,” added Andrei Racovițan. “Together, we can create meaningful interventions that reflect the values and aspirations of our communities.”

To participate in the survey and learn more about Romanian Street Art, visit https://un-hidden.ro/romanian-street-art/

Partners: Launloc Association (Cluj-Napoca), LenteRomexpo SA

Media partners: IglooIQadsI Support Street ArtLa pas prin BrașovLitera 9Modernism.roMunteanuRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

The cultural programme Romanian Street Art is produced by Save or Cancel (Cristina PopaAndrei Racovițan) through feeder.ro and co-financed by AFCN.

The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel

Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in contemporary society.

Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorisation of the existing, through cultural and editorial projects.

Romanian Street Art launches survey to shape the Open Call Theme for Artistic Interventions

Romanian Street Art lansează un sondaj pentru a contura tema apelului deschis pentru intervenții artistice

Romanian Street Art, o inițiativă culturală de regenerare urbană, anunță lansarea unui sondaj cu scopul de a aduna perspective diverse pentru a contura temele viitoarelor apeluri deschise pentru intervenții artistice. Acest proiect inovator, condus de Save or Cancel în parteneriat cu feeder.ro și sprijinit de o rețea de artiști, muzicieni, colaboratori și parteneri, își propune să transforme opt spații publice din România în centre vibrante de creativitate și implicare comunitară.

Programul Romanian Street Art cuprinde o serie de 8 intervenții artistice, 2 apeluri deschise, 5 ateliere creative, 4 tururi ghidate, un album, o hartă și o expoziție, toate create pentru a umaniza spațiile publice prin puterea artei. Cu intervenții artistice planificate în Brașov, București, Cluj-Napoca și Iași, precum și online, programul își propune să stimuleze dialogul, să inspire creativitatea și să abordeze problemele sociale și de mediu.

Prin Romanian Street Art, reafirmăm convingerea în potențialul transformativ al artei de a redefini spațiile publice și de a inspira schimbări pozitive”, a declarat Cristina Popa, coordonatoarea proiectului. “Acest sondaj are ca scop implicareacomunității și colectarea de idei privind problemele sociale și de mediu care preocupă cel mai mult. Prin implicarea unor voci diverse în dezvoltarea temei apelului deschis, sperăm să creăm intervenții artistice semnificative, care resonază cu publicul și contribuie la un mediu urban mai vibrant și inclusiv.”

Sondajul îi invită pe participanți să-și exprime opiniile cu privire la arta stradală și rolul acesteia în abordarea problemelor prioritare din România. Prin furnizarea de feedback cu privire la subiectele care merită atenție în spațiile publice, participanții vor juca un rol crucial în conturarea direcției programului. Sondajul este deschis tuturor celor interesați de intersecția dintre artă, comunitate și regenerare urbană.

Invităm persoanele din toate domeniile să se alăture acestui efort colaborativ de a exploata puterea artei pentru schimbare socială“, a adăugat Andrei Racovițan, managerul proiectului. “Împreună, putem crea intervenții care reflectă valorile și aspirațiile comunităților noastre.

Pentru a participa la sondaj și a afla mai multe despre Romanian Street Art, vizitați https://un-hidden.ro/romanian-street-art/

Parteneri: Asociația Launloc (Cluj-Napoca), LenteRomexpo SA

Parteneri media: IglooIQadsI Support Street ArtLa pas prin BrașovLitera 9Modernism.roMunteanuRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

Programul cultural multianual Romanian Street Art este produs de Save or Cancel (Cristina PopaAndrei Racovițan) prin feeder.ro și este co-finanțat de AFCN.

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *