Skip to content
Programul de finanțare nerambursabilă "București Afectiv" 2022 [ARCUB]

Programul de finanțare nerambursabilă “București Afectiv” 2022 [ARCUB] – deadline 16 iunie

Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism a Municipiului București lansează în data de 18 mai 2022Sesiunea de finanţare nerambursabilă „Bucureşti afectiv” din cadrul Programului de finanţare 2022 destinat sectorului creativ din București.

Tema programului

Programul de finanțare 2022 intitulat „Bucureşti afectiv” își propune să finanțeze proiecte care creează pentru locuitorii Bucureștiului contexte de întâlnire și reflecție, prin diferite forme artistice, și care reimaginează orașul într-un mod mai prietenos și mai deschis pentru oameni.

Domenii de referinţă „Bucureşti afectiv”

Programul se adresează tuturor domeniilor culturale – artele spectacolului (teatru, dans, muzică), arte vizuale (care includ dar nu se limitează la: film, pictură, sculptură, grafică, arte decorative, instalații, colaj, artă textilă, design, proiecte curatoriale, fotografie, street art), educație culturală şi artă comunitarăpatrimoniu material și patrimoniu imaterial (intervenție culturală urbană, arhitectură), multimedia, artă și tehnologie (Noile media, Artă digitală) şi proiecte interdisciplinare şi colaborative.

Obiective „Bucureşti afectiv”

În cadrul temei din acest an „Bucureşti afectiv”, ARCUB invită operatorii culturali din Bucureşti să propună programe, proiecte şi acţiuni culturale care să genereze o reconectare a locuitorilor la oraşul în care trăiesc prin cultură.

Principalele obiective ale Programului cultural „Bucureşti afectiv” în anul 2022 sunt stimularea participării/implicării active a locuitorilor orașului în proiectele artistice (caracter participativ, interactivitate), încurajarea de proiecte care valorifică patrimoniul material / imaterial al orașului sau care creează o legătură emoțională cu locuri și spații din București, descentralizarea ofertei culturale și încurajarea unor inițiative la nivelul cartierelor sau diferitelor comunități din București, dezvoltarea componentei de educație culturală pentru copii, dar și pentru adulți, care să contribuie la creșterea calității cererii în domeniul culturii la nivelul Bucureștiului, activarea spațiului public prin forme artistice diverse și creșterea accesibilității culturii pentru toate categoriile de public.

Solicitanţi eligibili

Finanțarea nerambursabilă va putea fi solicitată de persoane fizice autorizate, asociații, fundații, instituții publice care nu sunt subordonate Primăriei Capitalei, societăţi comercialecare derulează activități culturale sau educaţionale și care au sediul în București.

Buget

Bugetul disponibil pentru sesiunea de finanţare nerambursabilă 2022 este de 3.010.000 de lei. Pentru atingerea obiectivelor din acest an, programul „Bucureşti afectiv” acordă prioritate proiectelor culturale din domeniile Educaţie culturală şi artă comunitarăPatrimoniu material şi patrimoniu imaterialProiecte interdisciplinare şi colaborative.

Câștigătorii vor putea beneficia de un plafon maxim de finanţare de 70.000 de lei pe proiect.

Calendar

Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru oferte culturale ce se vor desfăşura exclusiv în Bucureşti, în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data de 15 noiembrie 2022.

Proiectele pot fi înscrise până la data de 16 iunie 2022, ora 17:00, pe platforma electronică dedicată. Pe 1 iulie vor fi publicate rezultatele evaluării eligibilităţii şi a conformităţii administrative, iar anunţarea rezultatelor finale este programată pentru data de 9 augustContractele de finanţare vor fi încheiate în perioada 17-30 august 2022.

Modalitatea de aplicare

Începând din acest an, procesul de aplicare pentru sesiunea de finanțare ARCUB se desfăşoară exclusiv online, prin intermediul platformei https://arcub.submittable.com. Înscrierea în platformă și menținerea legăturii pe această cale este o condiție obligatorie de participare la sesiunea de finanțare curentă.

Informaţii utile

Regulamentul pentru acordarea finanțărilor nerambursabileGhidul aplicantului și Anexele solicitate sunt disponibile pe site-ul ARCUB, în secțiunea Finanțare – Sesiuni de finanțare – București afectiv 2022.

Despre Programul de finanţare nerambursabilă al ARCUB

Pentru a diversifica oferta culturală a oraşului Bucureşti şi pentru a maximiza impactul culturii asupra bucureştenilor, Primăria Capitalei și ARCUB au lansat Programul de susținere financiară a proiectelor culturale, un apel deschis către artişti şi organizații culturale de a realiza proiecte şi acțiuni inovative care îmbogățesc şi diversifică viața culturală a oraşului Bucureşti.

Finanțarea proiectelor organizațiilor culturale din sectorul cultural din București este o parte fundamentală a istoriei ARCUB, instituția fiind înființată în 1996 pentru a deservi exact acest scop, pe care l-a urmărit, sub diferite forme, de-a lungul întregii sale activități.

În perioada 2014-2021, ARCUB a susținut, prin Programul anual de Finanțare Nerambursabilă pentru Operatorii Culturali, peste 400 de proiecte din toate domeniile culturale – teatru, arte vizuale, dans, muzică și educație prin cultură, printre care singurul festival rromani din țară, piese de teatru inițiate de tineri studenți, proiecte împotriva discriminării, festivaluri de animație, improvizație, de chitară sau muzică veche, rezidențiate pentru artiști emergenți, festival de muzică balcanică sau dedicat culturii armene, evenimente de dans, piese de teatru și festivaluri de lectură pentru copii și, nu în ultimul rând, evenimente dedicate revitalizării vechilor zone industriale și transformării acestora în centre de artă și design. Finanțările acordate au fost nerambursabile şi s-au acordat anual, în urma unui proces de selecție.

Detalii despre modalitatea de aplicare (Regulament, anexe, calendar) găsiți aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *