Skip to content
Sesiunea Primăriei Brașov de finanțare a proiectelor culturale - deadline: 9 iunie 2022

Sesiunea Primăriei Brașov de finanțare a proiectelor culturale – deadline: 9 iunie 2022

Sesiunea de depunere a proiectelor culturale care vor fi cofinanţate de la bugetul local al Primăriei Brașov se încheie la data de 9 iunie 2022, ora 12.00

Municipiul Braşov invită persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române ori străine, după caz, să depună o ofertă culturală, în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.

Procedura de selecţie aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi în Ghidul Solicitantului aprobat prin HCL nr. 244/14.04.2022, republicată conform HCL nr. 336/27.042022, publicat pe www.finantare.primariabrasovenilor.ro, https://finantare.primariabrasovenilor.ro/cultura.

Durata proiectelor: până la data de 5.12.2022

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Centrul de Informare Cetăţeni – masa 6 Primăria Municipiului Brașov, Municipiul Brașov, b-dul. Eroilor nr. 8, cod poştal 50007.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 10.06.2022 – 12.07.2022.

e-mail: finantare.cultura@brasovcity.ro
site: www.finantare.primariabrasovenilor.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *